עו"ד אבן עזרא טיפל במקרה שלי בעבירת מהירות מופרזת וסייע לי להגיע להדר מעולה עם התביעה ללא הרשעה וללא כל עונש, תודה רבה